Coaching bij de persoonstoets

Een onderdeel van de benoeming voor (toegevoegd) notaris is de persoonstoets.

De Xiel persoonstoets bestaat uit een online en een interactief gedeelte. De vragenlijsten richten zich op het in kaart brengen van de denk- en handelswijze in situaties waarin uiteenlopende belangen spelen. De Commissie Toegang Notariaat bespreekt de aandachtspunten die uit de persoonstoets naar voren komen en brengt een advies uit. Dit kan een positief advies zijn met aanbevelingen of een negatief advies.

Ik heb ruime ervaringen in het coachen van kandidaat-notarissen die zich willen voorbereiden op dit onderdeel van de benoeming of het advies hebben gekregen om middels een coachtraject te werken aan benoemde aandachtspunten.

 

“Kijken vanuit een open grondhouding, niet bang zijn om van anderen te leren.”
  • Coaching van (kandidaat)-notarissen
  • Coaching Persoonstoets Benoeming