Blijf je verwonderen en zie in het gewone het bijzondere

Daar is ie weer, de decembermaand, zucht een cliënt van me, ik noem hem Bart. Van oudsher is december een maand van drukte, hard werken en weinig vrije tijd, een stressvolle maand. Een beperkte periode van stress hoeft geen probleem te zijn.

Bij Bart speelt er meer, de stressklachten zijn van langere duur, de balans van inspanning en ontspanning is zoek, hij heeft klachten en gaat gebukt onder stress. Zicht op wat er om hem heen en bij hem zelf gebeurt is vertroebeld, negatieve gedachten, zorgen en oordelen hebben de overhand. Hij kan zich niet goed concentreren, zijn veerkracht staat onder druk en zijn weerstand en ergernis nemen zienderogen toe. Alles en iedereen moet wel meewerken.

Bart vertelt, een stroom aan woorden volgen, hij is alsmaar onderweg en checkt met grote regelmaat of het wel genoeg is wat hij doet, vindt het belangrijk wat de ander vindt, is alsmaar uit op waardering en gericht op wat er wel/niet gezegd wordt, vraagt zich onbewust af ‘zie je mij hoor je mij?’ Alsmaar doorgaan op de automatische piloot leek de oplossing, geen bewuste keuze maar meer een ingesleten patroon in de hoop weer grip te krijgen op…… tja en dan valt hij stil.

Onze aandacht is vaak gericht op wat er om ons heen gebeurt, op de ander. Een ieder kijkt door zijn of haar bril naar de wereld om zich heen en we zien graag ons gelijk bevestigd. Hoe dit gelijk eruit ziet verschilt van mens tot mens, wat voor de een belangrijk is kan voor de ander geen issue zijn.

Herkennen en onderkennen van je (stress)reacties vraagt zelfkennis en inzicht. Weten wie je werkelijk bent en waar je voor wilt staan is hier een onderdeel van. Meer duidelijkheid krijgen over wat jij echt belangrijk vindt om na te leven, wat zijn jouw innerlijke sterktes, welke mogelijkheden heb je en wil je benutten, wat motiveert je. Aan de slag gaan met onder andere deze vragen biedt je de mogelijkheid om vanuit een breder perspectief keuzes te kunnen maken, steeds meer ruimte en vrijheid ervaren heeft een positieve uitwerking op jezelf en je omgeving.

Wie alsmaar doorjakkert op de oude voet en op zoek is naar het bijzondere ziet het gewone over het hoofd. Het bijzondere wordt juist in het gewone vertoond. Geduld hebben met jezelf en

open je oren en je luistert,
open je hart en je hoort.
Open je ogen en je kijkt,
maar niets is wat het lijkt.
Laat je overdonderen
en zie in het gewone het bijzondere.

Huub van der Lubbe.

Ik wens u allen fijne feestdagen en een gezond, voorspoedig en geduldig 2023 toe.

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.