De gesprekken, werk maken van je baan.

Zo aan het einde of het begin van het jaar rijst de vraag: hoe voeren we de jaarlijkse gesprekken, is de traditionele vorm van deze gespreksvoering nog van deze tijd?

Wat levert 1x per jaar een functionerings- en/of beoordelingsgesprek op? In het verleden was de hiërarchische benadering van werkgever – werknemer het uitgangspunt maar in deze tijd en de krapte op de arbeidsmarkt waar de werknemer de werkgever voor het uitkiezen heeft ligt het accent veel meer op het rekening houden met de specifieke omstandigheden en wensen van de werknemer in de verschillende fasen van het leven en loopbaan.

De stem van de werknemer telt.

Een gesprek initiëren aan het einde of begin van het jaar is niet voldoende.

Werknemers willen meedenken over hun eigen ontwikkeling, gestimuleerd worden en verantwoordelijkheid nemen en gerichte opbouwende feedback krijgen van de werkgever.

De werknemer wil zelf het heft in handen nemen en onderzoeken waar de kansen en mogelijkheden liggen in deze fase van zijn/haar leven. Door hierover in gesprek te blijven met elkaar groeit de wederkerigheid en loyaliteit is de basis voor een goede werkrelatie.  

Werkgever: blijf in gesprek.

Goed werkgeverschap is met aandacht blijven investeren, binden en boeien in alle werknemers. Ondersteuning bieden  -door interne- of externe partijen – bij de inbreng van de werknemer is onontbeerlijk niet alleen bij indiensttreding.  Plan – en niet te vergeten voer persoonlijke gesprekken en blijf in contact.

Een praktisch voorbeeld van in gesprek blijven is het plannen van

Planningsgesprek – Doelstellingsgesprek.

Tijdens dit gesprek staat het uitspreken van verwachtingen van de werkgever én de werknemer centraal en beiden bepalen doelstellingen voor het komend jaar.

Samengevat:

  • De werkgever geeft op grote lijnen een vooruitblik over de verwachte ontwikkelingen;
  • De werknemer formuleert vervolgens zijn/haar (haalbare) doelstellingen.

Onontbeerlijk hierbij is heldere afspraken te maken over mogelijke ondersteuning om de doelstellingen te behalen en het vastleggen van de afspraken.

Om een vinger aan de pols te houden plan meteen na het gevoerde planningsgesprek een aantal vervolggesprekken in over de voortgang. Ook hier: kom deze afspraken na en stel ze niet uit en blijf tussentijds informeren over hoe het gaat.

Doelstellingen halen.

Later in het jaar is het zaak om te kijken of doelstellingen worden en zijn behaald door bijvoorbeeld eerst tussentijds de balans op te maken in de vorm van een functioneringsgesprek en vervolgens tijdens het beoordelingsgesprek.

Door het inleven in de verschillende belangen door zowel de werknemer als de werkgever groeit de vertrouwensrelatie en biedt ruimte voor onderhandeling met betrekking tot arbeidsvoorwaarden zoals salaris.

Werkgever en werknemer: neem jezelf en elkaar serieus, maak werk van je baan!

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.