De tijd van de jaarlijkse gesprekken breekt weer aan althans ……

Bij veel bedrijven rijst de vraag of het voeren van één of twee functionerings- en/of beoordelingsgesprekken per jaar nog wel passend is in deze tijd. Vaak worden deze gesprekken als een verplicht nummer gezien en zijn in het slechtste geval in een half uurtje afgewerkt, komt nog bij dat er geen wetenschappelijk bewijs is dat het systeem van functionerings- en beoordelingsgesprekken echt wat oplevert of de prestaties of welzijn van de medewerker verhoogd.

Maar wat dan?

Deze tijd van vergrijzing en krapte op de arbeidsmarkt vraagt om een nieuwe aanpak, personeelsmanagement anno 2017/2018 gaat over duurzaam inzetten van medewerkers (zie ook onderzoek van Deloitte in 2017, rewriting the rules).

Duurzaam inzetten van medewerkers

Wat betekent duurzame inzetbaarheid nu eigenlijk? Kort samengevat ligt het accent veel meer op beleid inzetten waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. 

Dit is niet alleen in het belang van de werkgever maar ook de verantwoordelijkheid van de medewerker. De ontwikkeling is steeds vaker dat medewerkers het initiatief nemen om hun eigen ontwikkeling en loopbaankansen te onderzoeken, al dan niet met behulp van een loopbaancoach. Dit bevordert de motivatie en de betrokkenheid bij het werk en wat daarnaast ook goed  is voor de geestelijk en lichamelijke gezondheid.

Voor medewerkers die opgegroeid zijn met de verzorgende rol van de werkgever is het nemen van eigen regie nieuw en heeft daar vaak wel hulp bij nodig.

Persoonlijke aandacht en empathie

Hoe houden mensen plezier in hun werk, hoe kan een werkgever ervoor zorgen dat medewerkers betrokken, productief en waardevol zijn en blijven? Cruciaal is en blijft de A van Aandacht voor de medewerker, aandacht voor scholing, gezondheid en de balans werk/privé, ruimte bieden om de medewerker zijn/haar eigen regie te nemen, te ontdekken waar zijn of haar uitdaging ligt bijvoorbeeld door loopbaancoaching, maar bovenal: steek continu tijd in de arbeidsrelatie, een passieve houding is echt niet meer van deze tijd. Investeren als werkgever en werknemer in elkaar verdient zich terug !

Naast het voeren van een formeler gesprek met concrete agendapunten zijn organisaties en medewerkers in deze tijd meer gebaat bij een meer continue dialoog over het functioneren, dus vaker een kort en kernachtig tweezijdig gesprek.

Wilbert Raat

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.