Hart voor ‘eigen’ zaak, een zaak van hart werken

Hart voor ‘eigen’ zaak, een zaak van hart werken

Uit de vele reacties ontvangen na de vorige column over burn-out preventie komt naar voren dat het werkende leven veel energie kost en de broodnodige ontspanning weinig oplevert.

Balans werk en privé

Wat geeft en wat kost je energie, dit is van toepassing op zowel het werkende leven als het privéleven. Uit gewoonte pak je vaak zaken op en handel je daar naar, niet bewust, het gaat zoals het gaat en het sluipt in je dagelijkse patroon. Kijk eens kritisch welke gewoontepatronen in je leven zijn geslopen.

Wat ik vaak hoor is bijvoorbeeld: liever toegeven bij een conflict, nee zeggen is lastig (niet aardig gevonden worden); veel moeten i.p.v. mogen (controle); focussen op geen fouten maken (niet falen) etc. De vraag is word je hier blij van, geeft het je een kick, is het waardevol voor jou. Probeer eens los te komen van het idee “zo heb ik het altijd al gedaan”. Kijk eens of je elementen van je antwoord zowel in het werk als privé terugvindt. Tenslotte ben je één en dezelfde persoon die zich met zijn of haar persoonlijkheid zowel privé als op het werk presenteert. Vraag je eens af: ben ik op het werk een heel ander persoon dan thuis of valt mijn eigenheid, mijn persoonlijkheid samen in het werkende- en privéleven.

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.