Het kan ook anders

Door de jaren heen is er veel veranderd in zijn leven, bij aanvang van zijn dienstverband had hij bijvoorbeeld nog geen partner, gezin en koopwoning en richtte hij zijn aandacht op de mogelijkheden van doorgroeien in zijn functie.

Inmiddels is er veel veranderd.

Ambitieus is hij nog steeds; niet alleen in het werk maar ook in zijn privéleven. Met zijn partner vormt hij nu een gezin, woont hij in een koopwoning en heeft hij naast het werk een volle agenda. Om al deze bezigheden op elkaar aan te laten sluiten is nog een hele klus en in de praktijk zorgt dit voor de nodige problemen.

In eerste instantie was zijn uitgangspunt zoveel mogelijk de dagen efficiënt invullen, plannen maken en deze zorgvuldig en geregisseerd ten uitvoer brengen. Het werkte voor een periode maar steeds vaker liep hij achter op zijn planning, niet alles liet zich regelen vooraf. Dit veroorzaakte stress en ongeduld bij hem en dit wierp een schaduw af op zijn gezin.

Met alle publicaties en verhalen uit de praktijk werd hem al snel duidelijk dat op deze manier doorgaan dit een negatieve uitwerking heeft op zowel zijn werk als zijn privéleven.

Kort samengevat kwam hij tot de conclusie dat de invulling van eigen tijd en ruimte hem opbrak en hij opnieuw keuzes moest maken welke plannen hij wel en niet wilde uitvoeren.

Immers met de tijd is er veel veranderd en waarom niet opnieuw kijken wat deze veranderingen teweeg brengen in het maken van zijn keuzes.

Al vrij snel werd hem duidelijk dat hij helder voor ogen heeft wat hij belangrijk vindt en welke keuzes hij wil maken maar de vraag rijst hoe hier uitvoering aan te geven in de praktijk.

Een van de mogelijkheden is meer flexibiliteit en vrijheid in zijn werk creëren. Op kantoor zijn collega’s van hem in soortgelijke situaties minder gaan werken maar dit ziet hij nog niet als eerste oplossing. Veel meer ziet hij kansen liggen om met meer flexibiliteit zijn ambitie waar te maken en zich in te zetten voor kantoor.

Inmiddels is hij volop in overleg met de notaris hierover. De ruimte die hij vraagt is voor de notaris even wennen, zo een voorstel is nog niet eerder op tafel gelegd maar de notaris begrijpt ook wel dat hij in deze tijd ruimte moet bieden aan deze initiatieven en ziet steeds meer ook de voordelen.

En wat blijkt in de praktijk…het werkt!

In eerste instantie was het voor beide partijen uitvogelen wat wel en niet werkt in de praktijk. Met een goede afstemming onderling en een open communicatie waarin de onduidelijkheden benoemd worden, vragen gesteld kunnen worden en doemscenario’s besproken worden blijkt dat voor beiden een win-win situatie ontstaat en het vertrouwen met de dag groeit.

Ja het kan anders! Zijn ambities maakt hij waar zowel in zijn privé-als werkende leven.

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.