Het roer om

Het nieuwe jaar is begonnen en voor velen is de tijd aangebroken om goede voornemens in de praktijk te brengen. Bij voorkeur recht op het doel af, in volle vaart starten met de focus op dat wat je wilt bereiken. Eenmaal volop in de flow groeit de wens om controle te hebben over het resultaat wat je wilt bereiken. Nog voor je het echt goed in de gaten hebt krijgt het krampachtig nastreven van je doel de overhand. En ondanks het tussentijds toepassen van de bekende tips zoals het stellen van haalbare realistische doelen en grote doelen opbreken in kleinere behapbare taken blijft het verlangen naar controle overheersen.

Controle.

Doelen stellen en vervolgens de wens om controle te hebben over de resultaten zijn heel begrijpelijke en natuurlijke aspecten van persoonlijke ontwikkeling en presteren, maar de spanning die dit met zich meebrengt heeft invloed op het gewenste resultaat. Het versmalt je blik, je wordt strenger voor jezelf en het veroordelen van je gedachten en gevoelens liggen op de loer. Dit gaat ten koste van je prestatie en geeft je een uitgeput gevoel. De frustratie die dit vervolgens met zich meebrengt heeft invloed op je inzet en veroorzaakt zelfs stress. In eerste instantie reageer je door rigide vast te houden aan de gestelde doelen en al lijkt dit de oplossing in de praktijk slaat de ontmoediging en verlamming toe.

Een voorwaarde om met meer veerkracht, flexibiliteit, ontspanning en juist minder krampachtig je doelen na te streven is bij jezelf te onderzoeken en je afvragen in hoeverre je ruimte geeft aan het toelaten en onderkennen van je geleverde inspanningen tot nu toe.

Herken je negatieve gedachten die oppoppen en je behoefte een controle voeden? Heb je zicht op wat er binnen en buiten je controle ligt, streef je naar de behoefte aan controle over de toekomst? Ben je onzeker over het behalen van je gestelde doelen, laat je de zachtheid naar jezelf toe, geef je jezelf de ruimte om te groeien? Probeer deze vragen te beantwoorden voor jezelf en krijg inzicht in waar jij staat.

Geef jezelf ruimte om je plannen aan te passen.

Niet door telkens de lat hoger te leggen maar juist met ruimte toe te laten, je grenzen te   verleggen op de door jezelf opgelegde strikte verwachtingen om zo de druk te verminderen op jezelf.

Dit opent de deur voor ervaringen die misschien niet passen binnen de vooraf bepaalde verwachtingen maar wel leiden tot meer veerkracht, bevrediging en beter begrip te krijgen van wat je echt wilt bereiken.

Evenwicht vinden bij het stellen van doelen en ruimte bieden en openstaan voor de onvoorspelbaarheid van het leven helpen om je te laten groeien en bloeien.

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.