Je leert van elke keuze die je maakt

Weet jij wat er gebeurt als je tijd neemt voor jezelf, naar je eigen situatie kijkt en erover praat, als je gehoor geeft aan wat er bij jou leeft, zowel privé als zakelijk.

Goed om te weten wat wel en niet werkt voor jezelf.

Ga bijvoorbeeld eens na hoe je bent omgegaan met wat je jezelf allemaal hebt opgelegd en vraag je dan eens af: “aan welke verwachtingen heb ik de afgelopen tijd moeten voldoen, zijn dit mijn eigen verwachtingen of zijn het de verwachtingen van de ander waar ik me op richt en hoe voel ik mij hierbij. Hoe hoog leg ik de lat voor mezelf en wat moet ik allemaal nog meer aankunnen?”.  

Zo kun je ontdekken welke patronen in je leven zijn geslopen en welke gevolgen dit heeft voor je leven. Als je je hiervan bewust bent en weet of je hiermee door wilt gaan of juist niet, voel je de behoefte om jouw situatie te veranderen?

Wil je veranderen, maak een keuze.

Willen veranderen betekent ook keuzes maken. Geen keuze maken is je neerleggen bij de situatie, in de praktijk lukt dat vaak niet. Niet kiezen is vaak verliezen. Geen bewuste keuze maken is onbewust toch een keuze maken namelijk de keuze om af te wachten, en juist dan merk je dat mensen in jouw omgeving die niet afwachten jouw situatie gaan beïnvloeden en vervolgens keuzes voor jou gaan maken.

Daarom: als je geen keuze maakt doe dit dan bewust en kijk wat je energie kost en energie oplevert.

Van elke keuze leer je.

Kiezen vraagt lef en moed en gaat over jezelf laten zien. Heb je duidelijk voor ogen welke verwachtingen er bij jou leven en van jou zijn en welke verwachtingen van anderen zijn waar je aan wilt voldoen? Als je graag wilt voldoen aan verwachtingen van een ander weet dan dat als een situatie niet goed voor je uitpakt je al snel geneigd bent dit de ander kwalijk te nemen. Bijvoorbeeld: je komt een oude vriend tegen en jullie spreken af een keer wat te gaan drinken om bij te praten. Je laat het initiatief bij hem om geen druk uit te oefenen want hij heeft al een druk leven. Vervolgens gebeurt er niets, je kunt denken dat hij er geen zin in heeft en daarom geen contact opneemt.

Jezelf laten zien.

Zien en gezien worden, horen en gehoord worden, een menselijke behoefte, kijk maar eens op social media waar in groten getale de angst om niet gezien/gehoord te worden zichtbaar is, berichten gaan vaak één kant op in afwachting van en gevoelig voor reacties en bevestiging van anderen.

Welke prestatiedruk leg je jezelf op om erbij te horen, wanneer ben je loyaal aan jezelf en heb je de afleiding niet meer nodig om je alsmaar te richten op de verwachtingen van een ander?

Je hebt het vermogen zelf keuzes te maken en uit te proberen om ervan te leren, kiezen geeft een gevoel van eigenwaarde, de basis van zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven,

wie anders? 

Rianne Raat

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.