Tarieven

Het standaard tarief van coaching is het zakelijke tarief. Vanuit mijn missie om coaching voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar te maken hanteer ik een speciaal kortingstarief voor particulieren. Dit tarief is van toepassing als de client de coaching helemaal vanuit zijn/haar eigen private middelen financiert. Voor bedrijven en instellingen geldt altijd het zakelijke tarief.

Een afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd. Na die tijd worden de kosten voor de geplande tijdsduur in rekening gebracht. Gemiste afspraken worden altijd doorberekend.

Zakelijk

 • Personal Life Loopbaan Coaching: 150 euro per uur

exclusief 21% BTW. Er worden geen aparte kosten berekend voor de gebruikelijke voorbereiding en het nawerk.

Vergoedingsmogelijkheden

De kosten voor coaching zijn voor werkgevers en zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de fiscus als bedrijfskosten. In dit geval is de BTW (21%) terug te vorderen.

In overleg is coaching ook op een externe locatie mogelijk, bijvoorbeeld in Het Coachhuis of in-company. Indien de gesprekken extern plaatsvinden wordt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer in rekening gebracht. Indien de gesprekken extern in een Coachhuis plaatsvinden wordt naast de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer een extra (locatie)vergoeding van € 12,50 per uur in rekening gebracht, voor de reistijd wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.

Kennismakings- /intakegesprek

Het kennismakingsdeel van het gesprek duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Dit deel is kosteloos als het op onze locatie in Apeldoorn plaatsvindt of online/telefonisch.

Na het kennismaken geeft u aan al dan niet verder te willen met de coaching. Het coachtraject kan aansluitend starten of op een nader af te spreken tijdstip.  

Testen

Testen is mogelijk op het gebied van persoonlijkheid, karaktereigenschappen, gedrag, interesses, kwaliteiten, drijfveren, motivatie, communicatie en beroepskeuze. 

Particulieren

 • Personal Life Loopbaan Coaching kortingstarief: 100 euro per uur

exclusief 21% BTW. Er worden geen aparte kosten berekend voor de gebruikelijke voorbereiding en het nawerk.

Voor particulieren geldt een kortingstarief van 100 euro per uur. Ik coach bij voorkeur in mijn eigen coachpraktijk, dit om coaching voor deze doelgroep betaalbaar te houden.

In overleg is coaching ook op een externe locatie mogelijk, bijvoorbeeld in Het Coachhuis of in-company. Indien de gesprekken extern plaatsvinden wordt een reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer in rekening gebracht. Indien de gesprekken extern in een Coachhuis plaatsvinden wordt naast de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer een extra (locatie)vergoeding van € 12,50 per uur in rekening gebracht, voor de reistijd wordt 50% van het uurtarief in rekening gebracht.

Vergoedingsmogelijkheden

Via de werkgever:
Veel werkgevers vergoeden coaching als onderdeel van het arbeidsvoorwaardenpakket of vanuit het opleidingsbudget.

Werkgevers zijn vaak bereid om een coaching traject in het kader van loopbaanontwikkeling, het versterken van zelfinzicht en vaardigheden of ziekeverzuimpreventie dan wel herstel van ziekte of burn-out geheel of gedeeltelijk te vergoeden.

In sommige gevallen is er ook voor particulieren de mogelijkheid tot belastingaftrek, zoals bijvoorbeeld in het geval van loopbaancoaching.

Tegemoetkomingen en subsidieregelingen door werkgever:
Organisaties hebben vaak budget gereserveerd voor opleidingskosten en persoonlijke en/of professionele ontwikkeling van werknemers. Overleg met je werkgever of een professioneel coachtraject daar ook onder valt. 

Vraag ook de arbodienst van je organisatie. In het kader van Wet verbetering poortwachter werken organisaties na overleg met de bedrijfsarts graag mee. Zeker wanneer je te maken hebt met burn-out, langdurig ziekteverzuim of een re-integratietraject. 

De overheid verstrekt verschillende subsidies en budgetten:
Een overzicht:

 • Vergoeding vanuit een CAO
  In sommige CAO’s is een ontwikkel- of opleidingsbudget opgenomen. Deze CAO’s kennen zo’n budget:
  CAO gemeenten, artikel 8.6;
  CAO Nederlandse universiteiten;
  CAO universitair medische centra, artikel 3.5;
  Algemeen Rijksambtenarenreglement, A&O fonds. 

 • Vergoeding door de zorgverzekering
  Coaching wordt in principe niet vergoed vanuit de basiszorgverzekering. In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars coaching vanuit de aanvullende verzekering of als preventiemaatregel. Informeer bij je zorgverzekeraar of je coach naar de mogelijkheden.

Kennismakings- / intakegesprek

Het kennismakingsdeel van het gesprek duurt ongeveer 30 – 45 minuten. Dit deel is kosteloos als het op onze locatie in Apeldoorn plaatsvindt of online/telefonisch.

Na het kennismaken geeft u aan al dan niet verder te willen met de coaching. Het coachtraject kan aansluitend starten of op een nader af te spreken tijdstip.