Teamcoaching

Onderhoud en vooral ontwikkeling van de medewerker is van cruciaal belang voor uw organisatie, zoals verbetering van de competenties en/of communicatie en dus het functioneren, dit levert een bijdrage aan een laag personeelsverloop.

Thema’s die aan de orde kunnen komen:

  • Hoe worden wij een beter team?
  • Leiderschap
  • Teamontwikkeling

Een goed team begint bij heldere communicatie

Allereerst is bewustwording de hefboom naar verandering. Een team is voortdurend in beweging. Hoe gaat het team om met veranderingen. Bewust worden van effectief gedrag en ineffectief gedrag, inzicht krijgen waarom een ongewenste situatie in stand wordt gehouden en welke verandering wenselijk is.

Begeleiding bij het onderzoeken wat de medewerker nodig heeft om zichzelf te kunnen motiveren de gewenste verandering te realiseren. Als professioneel begeleider help ik de ingesleten gewoontes die als schijnbare veilige manier van doen worden ervaren zichtbaar te maken.

Resultaat

Uitgangspunt van coachen is blijvende verandering van gedrag. Dit leidt tot vergroting van de aanwezigheid, motivatie, competentie, de vertaling naar effectief gedrag.

Onderhoud en vooral ontwikkeling van de medewerker is van cruciaal belang voor de organisatie, zoals verbetering van de competenties en/of communicatie en dus het functioneren, dit levert een bijdrage aan een laag personeelsverloop.

Een medewerker die zich bewust is van eigen talenten en motieven enthousiasmeert collega’s om ook hun talenten en motieven verder te ontwikkelen. Dit komt de organisatie ten goede.

Teams spelen een belangrijke rol in het prestatieniveau van een bedrijf. Veel teams kunnen beter functioneren. Door teamcoaching maak ik sterktes, zwaktes en bijdrage tot de organisatie inzichtelijk waaraan we kunnen werken met als resultaat dat het team beter gaat presteren.

“Coachen op competenties en op het wegnemen van bewuste of onbewuste weerstand biedt uw medewerker de mogelijkheid om optimaal te functioneren.”