Waarom kiezen voor een Nobco beroepscoach?

Coach is geen beschermde titel en het is bekend dat er een ruime interpretatie is van het begrip en vakgebied. Een goede coach boekt resultaten met jou of met jouw medewerker(s), levert kwaliteit en realiseert duurzame gedragsverandering, is transparant en is plezierig om mee samen te werken.

Zekerheid professionele coach

Coachen is een vrij beroep en dat betekent dat iedereen zichzelf coach kan noemen. Coachen is een vak is en is echt anders dan mensen helpen.

Informatie wat kan helpen bij het maken van een keuze bij de zoektocht naar een goede coach: 

Beroepscoaches krijgen niet zo maar het EIA-keurmerk. Zij moeten eerst hun kwaliteiten en ervaring als coach aantonen, voordat het EIA-keurmerk toegekend wordt. Met het speciaal ontwikkelde Competence Framework onderbouwt een coach zijn kwaliteiten, ervaring, vaardigheden en niveau. Door de strenge eisen aan opleidingsuren, intervisie en zelfreflectie blijven coaches met het EIA-keurmerk zich daarnaast voortdurend professionaliseren.

Het EIA-keurmerk biedt jou dan ook de zekerheid van een professionele coach. Het keurmerk zorgt voor kwaliteit en betrouwbaarheid in een wereld, waarin iedereen zich coach mag noemen. Een coach met het EIA-keurmerk heeft dus bewezen kwaliteiten, vaardigheden én ervaring. Ook is inzichtelijk op welk niveau, voor welk specialisme en welke doelgroep een beroepscoach met het EIA-keurmerk inzetbaar is.

Op dit moment heeft meer dan een kwart van de NOBCO-coaches een EIA-keurmerk.

Voordelen EIA keurmerk

  • De zekerheid dat je met een professionele coach van doen hebt, die deskundig, ervaren en bekwaam is
  • Kwaliteit van coaching is geborgd, omdat alle coaches met het EIA-keurmerk de Internationale Ethische Code voor coaches volgen
  • Bekend Europees keurmerk, dat gangbaar is in de meeste Europese landen

 

Informatie voor opdrachtgevers

Veranderingen in onze maatschappij volgen elkaar steeds sneller op. Dit leidt tot een continu wisselende vraag naar kennis en vaardigheden. Hoewel je als mens oneindig bent in je mogelijkheden en altijd in ontwikkeling bent, vraagt de huidige tijdgeest veel van ons. Coaching & mentoring biedt krachtige ondersteuning om veranderingen het hoofd te bieden.

Een gecertificeerd NOBCO-coach werkt actief aan zijn kwaliteit. Dit doet NOBCO door de professionele ontwikkeling van beroepscoaches te faciliteren en stimuleren, zodat zij het EIA-keurmerk mogen voeren. Als een coach het EIA-keurmerk heeft, weet je zeker dat je met een ervaren en bekwame coach van doen hebt en helpt jou om een goede coach te vinden.

Grootste beroepsorganisatie professionele coaches in Nederland: NOBCO

  • De Nederlandse Orde van Beroepscoaches is de grootste beroepsorganisatie van professionele coaches in Nederland;
  • Veel coaches hebben zich aangesloten bij NOBCO. Niet alleen aansluiting maar een NOBCO-coach met een EIA-keurmerk ben je verzekerd van een professionele en bekwame beroepscoach: zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.en strenge kwaliteitseis een kwart is ook daadwerkelijk gecertificeerd beroepscoach;
  • NOBCO-coaches volgen een strenge gedragscode;
  • NOBCO heeft een online evaluatietool voor coachtrajecten ontwikkeld: Coaching Monitor;
  • NOBCO is licentiehouder van het EIA-keurmerk voor coaches, een Europees kwaliteitskeurmerk;
  • NOBCO is ook licentiehouder van het EQA-keurmerk voor coachopleidingen;
  • NOBCO stimuleert en steunt daarnaast wetenschappelijk onderzoek over coaching, waardoor er steeds meer informatie beschikbaar komt over de effecten van coaching, mentoring en coachingsmethoden.

EIA gecertificeerde coaches: Kwaliteits- en gedragscode voor coaches

Beroepscoaches kiezen voor NOBCO, omdat ze hun vak serieus nemen. Zo volgen alle NOBCO-coaches de Internationale Ethische Code | IEC en het klachtenreglement.  Een NOBCO-coach handelt zorgvuldig en ethisch. Heb je toch een klacht dan handelt de NOBCO deze zorgvuldig en objectief af.

Europees kwaliteitskeurmerk voor coaches

NOBCO voert het Europees erkende EIA-keurmerk voor coaches. Inmiddels voert een kwart van de aangesloten NOBCO-coaches het EIA-keurmerk. Met een NOBCO-coach met EIA-keurmerk ben je verzekerd van een professionele en bekwame beroepscoach: zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen.

Permanente kennisontwikkeling coaches

NOBCO vraagt van haar coaches om continu te blijven leren. Dit gaat via opleiding, training en bijeenkomsten. Opdrachtgevers van coaching en andere geïnteresseerden kunnen deze bijeenkomsten ook bijwonen.  Daarnaast dragen intervisiegroepen en vaksecties bij aan het vakmanschap van NOBCO coaches.