Voor alles is een tijd, zomer 2020

Zonder waarschuwing kwam het virus in ons leven. In de achterliggende periode zijn we geconfronteerd met onze grote kwetsbaarheid als mens. Ons leven kent grote veranderingen, onder ogen komen van geen controle hebben, alle systemen en gewoontes vallen weg, de onzekerheid en angst om ziek te worden, de angst om mensen te verliezen en deze angst is ook bewaarheid.

Naast de zorg voor onszelf en onze dierbaren heeft het dagelijkse leven ook een andere vorm en ritme aangenomen. De vanzelfsprekendheid om naar het werk te gaan is ingeruild voor de voorkeur om thuis te werken. Deze omslag gaf in eerste instantie ook ruimte. Zelf je tijd indelen in thuiswerken, tussendoor nog even de was draaien en wat zaken oppakken die zijn blijven liggen en met schoolgaande kinderen in huis ook tijd vrijmaken voor thuisonderwijs. Al deze rollen vervullen op één plaats.

Het leven wordt anders geleefd door thuiswerken, thuiszorg, thuisonderwijs, angst over de gezondheid van ouders, kinderen, dierbaren en jezelf. Relaties worden intenser en alles bij elkaar kost het veel energie. Wat signaleer jij bij jezelf, ben je bang of maakt het je onrustig. Hoe ga je om met het avontuur wat binnen je is nu het avontuur niet meer buiten is.

In deze periode van grote zorg en veranderingen is het belangrijk je tijd te nemen. Luister naar de behoefte die bij je leeft, waar heb jij baat bij ofwel de verbinding maken met jezelf. Weten wat er bij je leeft om je van daaruit te verbinden met andere mensen. Je hebt het gesprek nodig, het groeit in je hoofd als je niet praat met als gevolg dat de angst op de loer ligt en het van je over neemt. Prioriteiten leggen, duidelijkheid krijgen wat werkt en wat niet.

Deze tijd van tegenslag ook gebruiken voor de zoektocht naar zingeving. Open staan voor wat je bang maakt, tijd voor rust en stilte buiten en binnen. Hoe was de routine voor de covid en hoe is het nu? Wat is zo waardevol gebleken in deze periode en zie je ook kansen in deze periode?

De Kern

Open staan voor wat je bang maakt                                                                                                                                              Open staan voor wat zich sluit                                                                                                                                                          In de spiegel blijven kijken                                                                                                                                                                En jezelf niet ontwijken

Afstand nemen wakker blijven                                                                                                                                                          In een doorgedraaide tijd.                                                                                                                                                                  Want je kunt jezelf soms verliezen                                                                                                                                                    In een wereld die verandert       

De ballast overboord                                                                                                                                                                          Weer dichterbij de kern.”   

Stef Bos   

Rianne Raat     

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.