Alles is veel voor wie niet veel verwacht. J.C. Bloem

Verwachtingen spelen een grote rol in het leven en hebben een groot effect op het dagelijks leven, functioneren en welbevinden. Hoe groot of klein je verwachtingen ook zijn ze hebben direct invloed op je prestaties, gevoel, gedrag, gezondheid, vermoeidheid en je stressgevoeligheid.

Welke verwachtingen leven er bij jou, hoe is je stemming deze dag, ben je positief gestemd of zie je ergens tegen op, heb je grote of juist geen grote verwachtingen over hoe deze dag er uit gaat zien?

In je werk heb je ook te maken met verwachtingen. De invloed van de (werk)omgeving is groot en bepaalt (onbewust) hoe je omgaat met situaties en/of collega’s. Een veilige vertrouwde (werk)omgeving stimuleert je positieve verwachtingen en heeft een positief effect op jezelf en je omgeving en vergroot de ruimte voor ontwikkeling.

Verwachtingen vormen zich in de loop van de tijd.

Verwachtingen spelen een grote rol bij veranderingen. Al je ervaringen opgedaan in je werk en/of opvoeding hebben invloed en effect op de verwachtingen die er nu bij je leven.

Een verandering in een werksituatie kan al gauw weerstand oproepen en als eerste reactie een gevoel van angst en onveiligheid geven. Hierdoor ontstaat er minder ruimte voor een constructieve houding en overheerst een kritische en wantrouwende opstelling.

Angst is een waarschuwingssignaal en een dominante emotie. Je kunt niet meer helder denken en de emotie wordt leidend. Weet dat deze angst gaat over voorgaande situaties en niet over de huidige situatie. Het is een aangeleerde reactie en kan je weer afleren.

Als negatieve ervaringen en verwachtingen zich telkens weer opstapelen en leidend worden in je handelen – dit gebeurt vaak onbewust in de loop van de tijd – is het wenselijk hier aandacht aan te besteden.

In een veilige omgeving hier over praten en bespreekbaar maken geeft een enorme bewegingsvrijheid in je handelen en heeft een grote positieve invloed op je verwachtingen met als gevolg dat je zoveel vrijer bent in het maken van keuzes.

We maken gebruik van cookies om het gebruik van deze website te monitoren. Uw gegevens worden anoniem gemaakt, we kunnen ze dus niet naar u terugherleiden en u krijgt ook geen reclame naar aanleiding van het bezoek aan onze website.